Een ontheffing aanvragen in Apeldoorn

In sommige situaties wilt u het voetgangersgebied kunnen inrijden. Hier hebt u dan een ontheffing voor nodig. Een ontheffing kunt u aanvragen bij de balie van het stadhuis van Apeldoorn.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een tijdelijke ontheffing (vracht)autorijden in het voetgangersgebied als u:

  • met een (vracht)auto voor werkzaamheden binnen de genoemde voetgangersgebieden moet komen
  • gaat verhuizen van of naar het centrum.

Aanvragen

Het aanvragen van een ontheffing kan persoonlijk aan de balie in het stadhuis. U kunt hiervoor online een afspraak maken. Neemt u het volgende mee:
  • een geldig identiteitsbewijs
  • een geldig kentekenbewijs (deel 2) van de (vracht)auto waarvoor u de tijdelijke ontheffing aanvraagt.

U krijgt de tijdelijke ontheffing meteen mee als u ervoor in aanmerking komt. U ontvangt dan ook een elektronische toegangskaart. Daarmee kunt u de afsluitpalen van het voetgangersgebied automatisch laten zakken zodat u het voetgangersgebied binnen kunt rijden
Met deze kaart kan de stad uitgereden worden bij de Paslaan, Korenstraat en de Marktstraat. De andere uitgangen werken niet op deze ontheffing.

Voor meer informatie over tijdelijke ontheffingen kijkt u op de website.

Apeldoorn

Stedelijke distributie in Apeldoorn

Officiële laadlosplaats Ontkoppelpunt Voetgangersgebied
Parkeerlocatie vrachtwagens Voertuigbeperking Voorkeursroute

Wegwerkzaamheden

Over Distributie Stedendriehoek

Distributie Stedendriehoek is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven onder regie van regio Stedendriehoek

Afzender