Stedelijke distributie in Deventer

Deventer is als economisch centrum, liggend aan de A1, het spoor en de IJssel op diverse wijzen bereikbaar voor goederenvervoer. De stad ervaart hiervan zowel de voor- als nadelen. Zo beperkt de historische binnenstad de beschikbare ruimte voor vrachtverkeer. De Deventer ambitie is gericht op een zo goed mogelijk verblijfsklimaat in het stadscentrum. Er is nu een pilot gaande met smalle, elektrische voertuigen die de binnenstad bevoorraden. Sallcon als sociale werkvoorziening vervult hierin een faciliterende rol als vervoerder.

Venstertijden en markten

  • maandag t/m zondag: 07:00 - 11:00.

 

Lees meer

Ontheffingsbeleid

In sommige situaties wilt u het voetgangersgebied kunnen inrijden. Hier hebt u dan een ontheffing voor nodig. Een ontheffing kunt u aanvragen bij het team Publiekszaken, postbus 5000, 7400 GC Deventer.


Lees meer

Voertuigbeperkingen

De gemeente kent op een aantal plekken voertuigbeperkingen. Er is in de historische binnenstad en dorpskernen soms weinig ruimte voor grotere voertuigen.


Lees meer

Evenementen

In het centrum van Deventer vinden regelmatig evenementen plaats. Een overzicht hiervan vindt u op de website van de gemeente Deventer.


Lees meer

Deventer

Stedelijke distributie in Deventer

Officiële laadlosplaats Ontkoppelpunt Voetgangersgebied
Parkeerlocatie vrachtwagens Voertuigbeperking Voorkeursroute

Wegwerkzaamheden

Over Distributie Stedendriehoek

Distributie Stedendriehoek is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven onder regie van regio Stedendriehoek

Afzender