Ontheffingen in Deventer

De Deventer ambitie is gericht op een zo goed mogelijk verblijfsklimaat in het stadscentrum. De gemeente Deventer hanteert dan ook een strikt toelatingsbeleid voor het voetgangersgebied. In uitzonderlijke gevallen kunt u bij de gemeente een ontheffing aanvragen om ook buiten de venstertijden met een voertuig in het voetgangersgebied te rijden. Hier hebt u dan een ontheffing voor nodig. Een ontheffing kunt u aanvragen bij het team Publiekszaken, postbus 5000, 7400 GC Deventer.

Wat hebt u nodig?

Een geldig kentekenbewijs (indien van toepassing) en een verklaring over:

  • De reden van de ontheffing.
  • De aard van de ontheffing.
  • De plaats, de datum, het tijdstip en de duur van de ontheffing.

Deventer

Stedelijke distributie in Deventer

Officiële laadlosplaats Ontkoppelpunt Voetgangersgebied
Parkeerlocatie vrachtwagens Voertuigbeperking Voorkeursroute

Wegwerkzaamheden

Over Distributie Stedendriehoek

Distributie Stedendriehoek is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven onder regie van regio Stedendriehoek

Afzender