Voertuigbeperkingen in Deventer

De gemeente kent op een aantal plekken voertuigbeperkingen. Er is in de historische binnenstad en dorpskernen soms weinig ruimte voor grotere voertuigen. Ook is op sommige plekken in de stad sprake van spoorviaducten met een beperkte doorrijhoogte (minder dan 4 meter). In de binnenstad vindt momenteel bij wijze van experiment bevoorrading met elektrische voertuigen plaats, waardoor fysieke beperkingen minder een knelpunt vormen en de overlast voor de omgeving vermindert.

Specifieke beperkingen in Deventer

  • Voor de straat Onder de Linden geldt een gewichtbeperking van 5 ton en een hoogtebeperking van 3,5 meter.
  • In de Grote Poot en de Vleeshouwerstraat geldt een beperking voor voertuigen langer dan 8 meter.
  • Het spoorviaduct in de Brinkgreverweg kent een maximale doorrijhoogte van 3,6 meter.
  • Het spoorviaduct in de Stationsstraat kent een maximale doorrijhoogte van 3,6 meter.
  • De brug over het Overijsselskanaal in de Oerdijk kent een aslastbeperking van 4,8 ton.

 

Deventer

Stedelijke distributie in Deventer

Officiële laadlosplaats Ontkoppelpunt Voetgangersgebied
Parkeerlocatie vrachtwagens Voertuigbeperking Voorkeursroute

Wegwerkzaamheden

Over Distributie Stedendriehoek

Distributie Stedendriehoek is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven onder regie van regio Stedendriehoek

Afzender