Ontheffingsbeleid in Lochem

In bijzondere gevallen verleent de gemeente een ontheffing waarmee u het voetgangersgebied buiten de venstertijden in mag rijden. Het gaat bijvoorbeeld om aanvoer van verse en waardeproducten, bouwwerkzaamheden, verhuizingen en evenementen. Ook voor bewoners die een eigen parkeergelegenheid in het winkelgebied hebben en voor mensen met een handicap geldt een uitzondering.

Voorwaarden gebruik ontheffingen

De ontheffingen (gele kaarten) zijn slechts van toepassing op het inrijden en laden/lossen in het centrum buiten de gestelde venstertijden. Ze gelden alleen voor het gebruik waarvoor ze zijn aangevraagd (dus niet om te parkeren). De ontheffing is alleen geldig voor het voetgangersgebied (niet daarbuiten). Tijdelijke en permanente ontheffingen vraagt u schriftelijk aan bij het team verkeer van de gemeente Lochem.

Lochem

Stedelijke distributie in Lochem

Officiële laadlosplaats Ontkoppelpunt Voetgangersgebied
Parkeerlocatie vrachtwagens Voertuigbeperking Voorkeursroute

Wegwerkzaamheden

Over Distributie Stedendriehoek

Distributie Stedendriehoek is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven onder regie van regio Stedendriehoek

Afzender