Ontheffingsbeleid

In sommige situaties kunt u een (tijdelijke) ontheffing krijgen voor het inrijden van het voetgangersgebied. Bijvoorbeeld wanneer u als aannemer met een bouwproject bezig bent of wanneer u als inwoner gaat verhuizen. U kunt hiervoor terecht bij de gemeente Zutphen. Wilt u direct een parkeerontheffing aanvragen? Dan kan dat via het formulier voor het aanvragen van een parkeerontheffing.

Voorwaarden voor een ontheffing

 • een ontheffing voor het inrijverbod in het voetgangersgebied wordt alleen gegeven als het voertuig absoluut noodzakelijk is voor de werkzaamheden in het gebied. Bijvoorbeeld een verhuiswagen, rioolontstoppingswagen, hoogwerker en dergelijke;
 • per auto wordt 1 ontheffing gegeven;
 • de binnenstad is niet toegankelijk voor voertuigen langer dan 10 meter;
 • voor het bevoorraden van winkels tijdens de laad- en lostijden is geen ontheffing nodig. Meer over laad- en lostijden en opsomming van de straten in de binnenstad.

Kosten van een ontheffing

Een jaarontheffing voor het inrijden van een voetgangersgebied kost 40,55 euro. In combinatie met een parkeerontheffing ten behoeve van betaalde en vergunninghoudersparkeerplaatsen kost de ontheffing: 

 • Voor 1 dag 10,05 euro;
 • Voor 1 week 25,80 euro;
 • Voor 1 maand 49,45 euro;
 • Voor 3 maanden 105,85 euro;
 • Voor 6 maanden 211,80 euro;
 • Voor 9 maanden 267,60 euro;
 • Voor 1 jaar 423 euro;

Hoe vraagt u een ontheffing aan?

Ontheffing tot maximaal 3 maanden

Een ontheffing voor de duur van maximaal 3 maanden vraagt u persoonlijk aan bij de balie in het stadhuis van Zutphen. Neem daarvoor het volgende mee:

 • een geldig legitimatiebewijs;
 • een geldig kentekenbewijs (deel 2) van het voertuig waarvoor u de vergunning aanvraagt.

 U hoort direct of u de ontheffing krijgt en krijgt deze direct mee.

Ontheffing langer dan 3 maanden

Een ontheffing voor een periode langer dan 3 maanden vraagt u schriftelijk aan. Geef hierin aan:

 • motivatie: Waarom hebt u een ontheffing nodig?;
 • bedrijfsnaam;
 • contactpersoon.

Zutphen

Stedelijke distributie in Zutphen

 
Officiële laadlosplaats Ontkoppelpunt Voetgangersgebied
Parkeerlocatie vrachtwagens Voertuigbeperking Voorkeursroute

Wegwerkzaamheden

Over Distributie Stedendriehoek

Distributie Stedendriehoek is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven onder regie van regio Stedendriehoek

Afzender